برچسب: حضانت

حق حضانت طفل توسط مادر

خانواده هسته اصلی اجتماع است و طفل، مرکز و کانون این هسته را تشکیل می‌دهد. یکی از دلایل احترامی ‌که اجتماع به خانواده داده به دلیل کودکی است که در ...