برچسب: حقوق بشر

جنبش شنبه‌های ارغوانی به مناسبت 25 نوامبر؛ مردان افغانستان نظاره‌گر خشونت گروه طالبان علیه زنان هستند

زنان افغانستان پس از حاکم‌سازی گروه طالبان تا امروز در برابر سیاست‌های زن‌ستیزانۀ طالبان از خانه تا جاده‌ها به‌تنهایی اعتراض نموده و با تحمیل بازداشت، شکنجه، توهین و تحقیر و ...

جهان بی‌تفاوت؛ زنان افغانستان تا آخرین‌نفس علیه آپارتاید جنسیتی مبارزه می‌کنند!

فعالان حقوق زن با برگزاری برنامه‌های اعتراضی و برپایی خیمه‌های تحصن، بر «پایان رژیم آپارتاید جنسیتی طالبان» در افغانستان تأکید کرده و می‌گویند که به‌رغم سکوت جهان در برابر محرومیت‌های ...

فرار به سوی آزادی

سلطانه صنف ۸ مکتب بوده که خانواده‌اش تصمیم می‌گیرند او را شوهر بدهند. او به مادر و پدرش التماس می‌کند که دست‌کم تا فارغ شدن از مکتب، موضوع ازدواجِ او ...

صفحه 1 از 9 1 2 9