برچسب: حق آموزش زنان

جای زهرا خالی بود

برای آمادگی کانکور به مزار شریف رفتم. در مکتب آرزو داشتم که طب بخوانم و داکتر شوم. اوایل بهار بود که آمادگی کانکور را با اشتیاق تمام شروع کردم. همه‌چیز با شور و ...

صفحه 1 از 8 1 2 8