برچسب: حمله بر مرکز آموزشی کاج

شبنم نازدانه خانه ما بود

همینکه کلمه انفجار را شنیدیم، هراسان به طرف کورس روان شدیم. در کوچه کورس رسیدیم، زخمی‌ها را انتقال می‌دهند، هر زخمی را که می‌دیدم، صورتش را نگاه می‌کردم که شبنم ...

صفحه 1 از 3 1 2 3