برچسب: دموکراسی

دموکراسی سکولار؛ نظامی برای برابری و آزادی

دموکراسی سکولار باید به عنوان نظم سیاسی آینده‌ی افغانستان در محور برنامه‌های جنبش‌های ضدطالبانی قرار بگیرد.دموکراسی سکولار حرف تازه نیست، بلکه خواست دیرینه‌ی زنان افغانستان است. جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) و در ...