برچسب: روند تخلیه

گنداب «ابی گیت» سرخ بود

یکی می‌گفت پاکستان برویم، دیگری به ایران دل خوش می‌کرد. در این میان مانده بودم چه کاری می‌توان کرد. ترس هیولایی که جای خون در شریان‌ها جاری‌ است. چگونه می‌توان در چنین شرایط ...