برچسب: زنان مبارز

زنان در سنگرهای خیابانی

قبل از سپیده‌دم ۱۸ مارچ ۱۸۷۱ میلادی، ارتش ملی فرانسهi نیروهایی را به محله‌ی کارگرنشین مون‌مارترii در پاریس فرستاد که مسئولیت داشتند توپ‌های باقی‌مانده در پایان جنگ اخیر این کشور با پروس ...

صفحه 1 از 3 1 2 3