برچسب: سالگرد نیمرخ

نیمرخ از نگاهی دیگر

شش سال پیش در چنین روزی، نیمرخ به‌عنوان رسانه‌‌یی ویژۀ زنان پا به عرصۀ مطبوعات افغانستان گذاشت. در آن زمان، نیمرخ تنها رسانه‌یی بود که دغدغۀ اصلی‌اش مسایل مربوط به ...