برچسب: صنایع دستی

بازار کساد صنایع دستی زنان

این روزها خیابان‌های کابل بوی غربت می‌دهد. چپن‌های سیاه و برقع آبی جاگزین لباس‌های رنگارنگ مدرن و سنتی زنان شده است. اما شادی، آراستگی و پوشش‌های فرهنگی و سنتی فرهنگ هزارگی به ...