برچسب: طلاق

حق حضانت طفل توسط مادر

خانواده هسته اصلی اجتماع است و طفل، مرکز و کانون این هسته را تشکیل می‌دهد. یکی از دلایل احترامی ‌که اجتماع به خانواده داده به دلیل کودکی است که در ...

وکالت طلاق برای زنان

یکی از مسائلی که برای عموم زنان در جامعه مطرح است حق طلاق و نحوه اجرایی کردن آن است، بر اساس نظام حقوقی کشورهای اسلامی و با نگاه به قانون ...