برچسب: فرمان‌های طالبان علیه زنان

برقع فقط چادر نیست

برقع فرمایش شریعت اسلام نیست، برقع ریشه در فرهنگ و سنت پوشش زنان افغانستان ندارد، برقع صرف یک ابزار سیاسی است. این یک روش کنترل است که مدل نظام‌مند آن ...