برچسب: فقر و بیکاری

سوره‎‌ی امید

روزی که به عنوان استاد وارد صنف شدم، استاد رحمتی هم آمده بود، از آن روز بیشتر از هشت سال می‌گذرد، ولی در جریان درس‌دادن آن لب‌خندهای استاد را هرگز ...

گرسنگی شوخی نیست

شب قبل‌ باران باریده بود، هوا برخلاف همیشه پاک بود و سردتر از روزهای قبل، وقتی از خانه بیرون شدم آفتاب از پشت‌ کوه‌ها خودنمایی می‌کرد، برخلاف روزهای گرم تابستان، ...

دو سال سایۀ فقر و وحشت بر زنده‌گی زنان نظامی در افغانستان

پیش از تسلط گروه تروریستی طالبان بر افغانستان، بیش از 6300 زن، عضویتِ ارتش، پولیس و امنیت ‌ملی افغانستان را داشتند و در بخش‌های مختلف نظامی، به شمول نیروهای کماندو، هوایی و واحدهای جلوگیری از خشونت‌های ...

معنای نان

وقتی از او پرسیدم چند افغانی کار کرده است؟ بدون هیچ مکثی گفت: «9 دانه نان کار کردم» بعد لبخندی زد و بند سمت چپ بیکش را روی بازویش جابجا کرد ...

صفحه 1 از 3 1 2 3