برچسب: قاعدگی تابو نیست

توهم دانایی

رها احمدی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی ما انسان‌ها چهار مرحله آگاهی داریم. مرحله اول نمی‌دانیم که نمی‌دانیم است. این مرحله، مرحله ناآگاهی است، یعنی افراد دانش، اطلاعات و تجربه  در ...

صفحه 1 از 2 1 2