برچسب: قاعدگی

تابوی قاعدگی

قاعدگی در جوامع سنتی افغانستان نه به عنوان یک جریان طبیعی در بدن زنان بلکه هنوز هم تابو است و زنانی که در حال سپری کردن عادت ماهیانه‌ استند ضمن ...

صفحه 1 از 2 1 2