برچسب: مشارکت سیاسی زنان

مشارکت اجتماعی زنان

منیژه رامزی، استاد دانشگاه مشارکت اجتماعی زنان در افغانستان فراز و فرودهایی آمیخته با زجر و فشار، یاس و ناامیدی و استبداد، افراط و تفریط را در نوردیده است. اسناد ...

نقش زنان در معامله‌های صلح

نقش زنان در گیرودار صلح داخلی افغانستان، آن‌گونه نیست که شورای عالی صلح، نهادهای وابسته به حکومت و تعدادی از حامیان و دادخواهان زنان رجز می‌خوانند. زنان افغانستان تاکنون برای ...

صفحه 2 از 2 1 2