برچسب: موسیقی

سازها در آتش

مخالفت با موسیقی و منع آن در افغانستان به دلیل سنتی بودن جامعه چیز تازه‌ای نیست، موسیقی در این کشور فراز و فرودهای بسیار را تجربه کرده‌است، اما دوران مجاهدین ...

رخشانه هنردوست؛ از تکفیرشدن تا ظهور در استیژهای بین‌المللی

هنر و هنرمندان زن در افغانستان در دو دههٔ گذشته، علی‌رغم سرکوب و خشونت ساختاری جامعه، به جایگاه نسبتاً خوبی دست یافته بودند و با حمایت دولت، همه ساله هنرجویان زیادی در بخش‌های مختلف رشد و ...

سرزمین بی‌سرود و بی‌ترانه

«موسیقی مانند كشوری است كه روح آدم‌ها در آن حركت می‌كند. در آن‌جا  گل‌های زیبا می‌روید و هیچ علف هرز‌ه‌ای در آن دیده نمی‌شود، اما تعداد كمی از افراد می‌فهمند ...