برچسب: مکتب سیدالشهدا

خانواده‌های قربانیان مکتب سیدالشهدا: جهان نسل‌کشی هزاره‌ها را به رسمیت بشناسد

#نیمرخ: خانواده‌های قربانیان مکتب سیدالشهدا از کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی می‌خواهند که نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان را به رسمیت بشناسند. خانواده‌های قربانیان و شماری از باشندگان محل ...

صفحه 1 از 2 1 2