برچسب: پاکستان

مهاجران افغانستان در پاکستان: کمیشنری سازمان ملل سهل‌انگاری می‌کند

گروه دادخواهی Save Us متشکل از پناهجویان افغانستانی در پاکستان از افزایش مشکلات اقتصادی و روانی میان مهاجران اهل افغانستان در پاکستان می‌گوید و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد را به سهل‌انگاری ...