برچسب: چندهمسری

من زن سوم حاجی هستم…

تک تک جملاتش را با کلمه‌ی "حاجی" شروع می‌کند. حاجی مردی‌ست که حالا نزدیک به 60 سال عمر دارد و در خانواده زمین دار و ثروت‌مند بزرگ شده است، از ...