برچسب: کارآفرینی

دختری که «امید» می‌بخشد

در جامعه‌ی نابرابر و تک‌جنسیتی، در سایه‌ی گروه تروریستی طالبان، دخترانی که از نشستن در صنف‌های آموزشی محروم شدند هنوز انگیزه‌ی یادگیری را از دست نداده‌اند. آنان در تلاش راه‌هایی استند ...