برچسب: کار

سنگ صبور مادر

در حالی‌که ماه‌های سال را در دانه‌های تسبیح می‌شمرد اندک تبسمی هم روی ‌لبانش گل می‌انداخت. رو به دخترش کرد و گفت: «چله کلان شکست، بعد از این هوا گرم می‌شود، ...