برچسب: کودکان کار

تابوت آرزوهایِ سمیرا

افغانستان گورستانِ امپراتوری‌ها نه، بل گورستانِ آرزوهای کودکانش است. گورستان نسل‌های متوالیِ کودکانِ پرپر شده‌یی است که رؤیاهایِ شیرین‌شان را توفانِ حوادث به دستِ باد می‌سپارد.

معنای نان

وقتی از او پرسیدم چند افغانی کار کرده است؟ بدون هیچ مکثی گفت: «9 دانه نان کار کردم» بعد لبخندی زد و بند سمت چپ بیکش را روی بازویش جابجا کرد ...

کودکان کار؛ قربانیان اصلی فقر و بیکاری

بعد از 24 اسد 1400 هجری خورشیدی و سلطه‌ی گروه طالبان بر افغانستان، «غیرقانونی بودن کار کودکان» یا حرف زدن در مورد مبارزه علیه «سواستفاده از کودکان در برابر انجام کارهای شاقه» از حرف‌های خنده‌دار، اما تلخی ا‌ست ...