برچسب: کودکان

تابوت آرزوهایِ سمیرا

افغانستان گورستانِ امپراتوری‌ها نه، بل گورستانِ آرزوهای کودکانش است. گورستان نسل‌های متوالیِ کودکانِ پرپر شده‌یی است که رؤیاهایِ شیرین‌شان را توفانِ حوادث به دستِ باد می‌سپارد.

سوء تغذی، طالب و باشندگان محل؛ زندگی زنان و کودکان را در ارزگان تهدید می‌کنند

ولسوالی چوره‌ی ولایت ارزگان منطقه‌ی اغلب پشتون‌نشین که خاستگاه جنگ طالبان با نیروهای امنیتی سابق بود و در جنگ‌های چریکی میان حکومت و طالبان دست به دست می‌شد. در معامله‌ی تسلیمی ...