روز: 9 میزان 1397

نخ قرمز به جای لب‌هایش

فریبا قولی زاده نخ قرمز به جای لب‌هایش رونمایی از کتاب « نخ قرمز به جای لب‌هایش» در تهران «نخ قرمز به جای لب‌هایش» عنوان اولین مجموعه داستان نویسنده جوان ...