روز: 16 میزان 1401

معترضان در استرالیا، اندونیزیا و نیوزلند: برای توقف نسل‌کشی هزاره‌ها جامعه جهانی دخالت کند

کمپاین جهانی و اعتراضات گسترده برای توقف نسل‌کشی هزاره‌ها در حدود یکصد شهر جهان با شعار «نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید» برگزار شد و معترضان خواهان  اقدامات عملی با دخالت ...

دانشجویان افغانستان در ایران خواستار توقف نسل‌کشی هزاره‌ها شدند

شماری از دانشجویان افغانستان در دانشگاه‌های مختلف ایران، همزمان با اعتراضات جهانی علیه نسل‌کشی هزاره‌ها در افغانستان، همبستگی خود را با این اعتراضات اعلام کردند و خواستار توقف نسل‌کشی هزاره‌ها ...